โรงเรียนกศน.ตำบลปลายพระยา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปลายพระยา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปลายพระยา
เขต/อำเภอ ปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ Tharadol_2520@hotmail.com
เว็บไซต์ www.korsornorplaiphaya.com