โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกลาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านกลาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านกลาง
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -