โรงเรียนกศน.ตำบลคลองยา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองยา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองยา
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ Chanwitaoluktai@gmail.com
เว็บไซต์ -