โรงเรียนกศน.ตำบลเขาใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาใหญ่
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -