โรงเรียนกศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อ่าวลึกเหนือ
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ saraplo.p@gmail.com
เว็บไซต์ -