โรงเรียนกศน.ตำบลอ่าวลึกน้อย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอ่าวลึกน้อย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อ่าวลึกน้อย
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ vitwushu@hotmail.com
เว็บไซต์ -