โรงเรียนกศน.ตำบลคลองหิน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองหิน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองหิน
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ setehayard@hotmail.com
เว็บไซต์ -