โรงเรียนกศน.ตำบลนาเหนือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาเหนือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาเหนือ
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ sunarak650@hotmail.com
เว็บไซต์ -