โรงเรียนกศน.ตำบลแหลมสัก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแหลมสัก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แหลมสัก
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ camel_110150@hotmail.com
เว็บไซต์ -