โรงเรียนกศน.ตำบลเพหลา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเพหลา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เพหลา
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -