โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยน้ำขาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลห้วยน้ำขาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ห้วยน้ำขาว
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -