โรงเรียนกศน.ตำบลทรายขาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทรายขาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทรายขาว
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -