โรงเรียนกศน.ตำบลคลองท่อมเหนือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองท่อมเหนือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองท่อมเหนือ
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -