โรงเรียนกศน.ตำบลศาลาด่าน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศาลาด่าน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศาลาด่าน
เขต/อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ anwawee@gmail.com
เว็บไซต์ -