โรงเรียนกศน.ตำบลคลองยาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองยาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองยาง
เขต/อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ nfe.klongyang@gmail.com
เว็บไซต์ -