โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะกลาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเกาะกลาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกาะกลาง
เขต/อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ kamonpetsen@gmail.com
เว็บไซต์ -