โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกาะลันตาน้อย
เขต/อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -