โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกาะลันตาใหญ่
เขต/อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -