โรงเรียนกศน.ตำบลโคกหาร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกหาร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกหาร
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ c9999999999999@gmail.com
เว็บไซต์ http://krabi.nfe.go.th/khaophanom