โรงเรียนกศน.ตำบลหน้าเขา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหน้าเขา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หน้าเขา
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ a_mymee@hotmail.com
เว็บไซต์ http://krabi.nfe.go.th/khaophanom