โรงเรียนกศน.ตำบลพรุเตียว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพรุเตียว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พรุเตียว
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ puteaw@hotmail.com
เว็บไซต์ http://krabi.nfe.go.th/khaophanom