โรงเรียนกศน.ตำบลสินปุน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสินปุน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สินปุน
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ ksnsinpun31@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://krabi.nfe.go.th/khaophanom