โรงเรียนกศน.ตำบลเขาดิน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาดิน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาดิน
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ yaiann@hotmail.com
เว็บไซต์ http://krabi.nfe.go.th/khaophanom