โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพนม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาพนม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาพนม
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ wiwat12314@hotmail.com
เว็บไซต์ http://krabi.nfe.go.th/khaophanom