โรงเรียนกศน.ตำบลอ่าวนาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอ่าวนาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อ่าวนาง
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -