โรงเรียนกศน.ตำบลกระบี่น้อย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกระบี่น้อย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กระบี่น้อย
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -