โรงเรียนกศน.ตำบลกระบี่ใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กระบี่ใหญ่
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -