โรงเรียนกศน.ตำบลทางพูน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทางพูน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทางพูน
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ksntangpoon@hotmail@hotmail.com
เว็บไซต์ -