โรงเรียนกศน.ตำบลดอนตรอ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดอนตรอ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดอนตรอ
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ angsanaseetasean
เว็บไซต์ -