โรงเรียนกศน.ตำบลเชียรเขา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชียรเขา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียรเขา
เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ suphachai3707@gmail.com
เว็บไซต์ -