โรงเรียนกศน.ตำบลช้างกลาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลช้างกลาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ช้างกลาง
เขต/อำเภอ ช้างกลาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ sakran-10@hotmail.com
เว็บไซต์ -