โรงเรียนกศน.ตำบลกะหรอ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกะหรอ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กะหรอ
เขต/อำเภอ นบพิตำ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ rose.nakon@hotmail.com
เว็บไซต์ -