โรงเรียนกศน.ตำบลกรุงชิง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกรุงชิง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กรุงชิง
เขต/อำเภอ นบพิตำ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ prapatnee@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -