โรงเรียนกศน.ตำบลนบพิตำ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนบพิตำ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นบพิตำ
เขต/อำเภอ นบพิตำ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ืnunya-2011@hotmail.com
เว็บไซต์ -