โรงเรียนกศน.ตำบลช้างซ้าย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลช้างซ้าย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ช้างซ้าย
เขต/อำเภอ พระพรหม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -