โรงเรียนกศน.ตำบลท้ายสำเภา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท้ายสำเภา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท้ายสำเภา
เขต/อำเภอ พระพรหม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ taisamphao0011@gmail.com
เว็บไซต์ -