โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งโพธิ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งโพธิ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งโพธิ์
เขต/อำเภอ จุฬาภรณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Kunkrusomnuk@hotmail.com
เว็บไซต์ -