โรงเรียนกศน.ตำบลควนหนองคว้า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลควนหนองคว้า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ควนหนองคว้า
เขต/อำเภอ จุฬาภรณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ oomsin1596@gmail.com
เว็บไซต์ -