โรงเรียนกศน.ตำบลดุสิต

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดุสิต
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดุสิต
เขต/อำเภอ ถ้ำพรรณรา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -