โรงเรียนกศน.ตำบลคลองเส

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองเส
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองเส
เขต/อำเภอ ถ้ำพรรณรา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -