โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำพรรณรา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลถ้ำพรรณรา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ถ้ำพรรณรา
เขต/อำเภอ ถ้ำพรรณรา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -