โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะเพชร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเกาะเพชร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกาะเพชร
เขต/อำเภอ หัวไทร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ratreekongmark@gmail.com
เว็บไซต์ -