โรงเรียนกศน.ตำบลควนชะลิก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลควนชะลิก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ควนชะลิก
เขต/อำเภอ หัวไทร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Kaewnern_dew@hotmail.com
เว็บไซต์ -