โรงเรียนกศน.ตำบลท่าซอม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าซอม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าซอม
เขต/อำเภอ หัวไทร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ sunantasukkhawat@gmail.com
เว็บไซต์ -