โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพังไกร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาพังไกร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาพังไกร
เขต/อำเภอ หัวไทร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ pupa10121648@gmail.com
เว็บไซต์ -