โรงเรียนกศน.ตำบลทรายขาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทรายขาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทรายขาว
เขต/อำเภอ หัวไทร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ uthaiwansukhanthong@gmail.com
เว็บไซต์ -