โรงเรียนกศน.ตำบลท้องเนียน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท้องเนียน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท้องเนียน
เขต/อำเภอ ขนอม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ juntima_chaykan@hotmail.com
เว็บไซต์ -