โรงเรียนกศน.ตำบลควนทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลควนทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ควนทอง
เขต/อำเภอ ขนอม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ kon_ksn@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -