โรงเรียนกศน.ตำบลขนอม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขนอม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขนอม
เขต/อำเภอ ขนอม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ Khanomnfe_Au@hotmail.com