โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งใส

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งใส
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งใส
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ junjirach@hotmail.com
เว็บไซต์ -